Răspuns edificator la un atac nedrept și ofensator