La Catedrala Naţională se lucrează la placările cu piatră, tencuiala decorativă şi pictura în mozaic