Au fost montate pe poziţie crucea şi moleniile catapetesmei Catedralei Naționale