Romfilatelia: Emisiunea de Sfintele Paşti 2021, ilustrată cu icoane de pe catapeteasma Catedralei Naţionale